Yogafilosofi kan virke overflødig
De fleste, der praktiserer Yoga i Vesten, har kun lidt eller ingen kendskab til de tanker og livsopfattelser, der ligger til grund for Yoga. Alligevel kan de dyrke Yoga og opleve, at øvelserne har en effektiv og gavnlig virkning. Derfor kan man få den tanke, at det er ligegyldigt at kende til Yogaens bagvedliggende tanker. Det er imidlertid ikke min opfattelse.

Yogafilosofien er vigtig for mig!
For mig er Yoga et livsprojekt, som går langt udover øvelserne på Yogamåtten. Det er en måske endeløs stræben efter at leve så autentisk som muligt. Yogafilosofien er for mig uundværlig som guide og inspirationskilde, når f.eks. frygt, stolthed, begær og glemsomhed truer med at afspore projektet.

Yoga og hverdagen
Når man får øjnene op for Yogaens potentiale, vil det ofte føre til, at man i højere grad inkorporerer Yoga i hverdagen. Alle hverdagens handlinger kan nemlig i princippet udføres som Yogaøvelser, hvis man forstår de dybere principper i Yoga.

Ingen nødvendig dogmatik!
Hvis man dyrker Yoga, mener jeg, at det er en god idé at forstå, at Yoga er en ældgammel visdomstradition med specifikke filosofiske doktriner og opfattelser af verden. Hermed siger jeg ikke, at man bør acceptere alle disse doktriner dogmatisk for at dyrke Yoga.