Yogaens traditionelle mål
Yogaens praktiske øvelser er oprindeligt skabt for at hjælpe mennesket med at opnå en oplyst bevidsthedstilstand (moksha), hvorved man, ifølge traditionen, kan overvinde al menneskelig lidelse. Denne bevidsthedstilstand opnås, når man fuldt ud har indset sin egen sande natur.

Yogafilosofi er ikke én ting!
Betegnelsen ”Yoga filosofi” refererer imidlertid ikke til ét konsistent filosofisk system. Derimod dækker det over en lang udvikling af yogiernes virkelighedsopfattelser fra den tidligste askese tradition (omkring 900 år før vor tidsregning) helt frem til i dag.

Teksterne
De forskellige filosofiske positioner kan studeres i en række klassiske tekster, f.eks. Upanishad’erne, Bhagavad Gita, Yogasutra og Hathayogapradipika. Disse tekster kaster lys over fundamentale emner som sjælen, kroppen, sindet, Gud, meningen med livet, reinkarnation, lyksalighed og lidelse.

Yogaformerne
Yogiernes skiftende livsopfattelser har igennem tiderne medført en række forskellige Yogaformer, som for eksempel Rajayoga, Bhaktiyoga, Ashtangayoga, Hathayoga og Tantra.

Læs mit speciale: "Klassisk Yoga - En viljesløs stræben efter frihed"